Informació tècnica

Categories

Categories Oficials:
HD12,HD14, HD16, HD18, HD20, HD21B, HD21A, HD21E, HD35,HD40, HD45 I HD50.

Categories de Promoció:
HD10, Iniciació Nens, Iniciació Adults.

Circuits i distancies

Sistema de control SportIdent

El sistema de control/marcatge que s’utilitzarà en totes les categories incloses les de promoció, serà l’ SportIdent.

Per tots aquells corredors que no disposin, l’organització facilitarà targetes SportIdent de lloguer.

En el moment del lliurament de la targeta, s’haurà de deixà un document d’identitat o bé 45 euros en concepte de fiança que serà retornat en el moment de l’arribada a meta.

Tothom que estigui interessat en llogar targeta SportIdent, ho ha de fer constar en el moment de la seva inscripció, en l’apartat especificat per fer-ho a la web d’inscripcions Fcoc.

Terreny

El mapa de Malniu comprèn terrenys granítics que pertanyen al terme municipal de Meranges, situats per sobre dels 2.000 metres. Alternazones obertes de prat, amb bosc alpí i zones d’aiguamolls, així com d’altresamb força roques. Hi ha pendents pronunciats en algunes parts del mapa. Caldestacar les zones pedregoses combinades amb vegetació baixa, ja que allà laprogressió serà més lenta. N’hi ha d’altres de més ràpides, però totes són d’unalt nivell tècnic, que obligarà a una lectura atenta del mapa per no cometreerrors. El bosc té una bona penetrabilitat en general, amb poques zones en quèla cursa s’hagi d’alentir per culpa del sotabosc.

Mapa

Cartografiat agost de 2011 per Serguei Simakin i abril 2012 per Eduard Vizcaya.

Notes dels cartògrafs i més infomació sobre el mapa i els criteris cartogràfics al Butlletí.

Traçats

Dissabte: format mitja distància (Santi Guillen)
Diumenge: format llarga distància (Marc Ràfols)

Traçats realizats per Marc Ràfols i Santi Guillen.

Sortides

Tant dissabte com diumenge, les sortides es faran pels voltants de la zona de competició, a no mes de 2 minuts.
Els horaris de sortides es publicaran dijous dia 31 de maig.

Avituallaments

Cursa dissabte:
– avituallament en cursa:  NO
– avituallament arribada:  líquid i sòlid

Cursa diumenge:
– avituallament en cursa:  líquid
– avituallament arribada:  líquid i sòlid

Accés

La zona d’aparcament del centre de competició del Trofeu Malniu és l’esplanada que hi ha davant del Refugi de Malniu. És una zona petita que ens obliga a optimitzar l’accés al pàrquing de la competició. Per aquesta raó, la pista per on s’arriba al refugi (de terra) estarà regulada perquè els cotxes que hi accedeixin vagin plens. Si algú arriba a aquest punt d’accés sol al cotxe, l’haurà de deixar aparcat en aquest punt i afegir-se en algun cotxe amb places buides, o omplir el propi amb gent en la mateixa situació. Lamentem els inconvenients que us puguem causar, però és la manera que tothom pugui arribar a la zona de competició amb vehicle i no haver-hi d’accedir a peu havent deixat el cotxe en l’esmentat punt d’accés a la pista.

Aquesta pista és de pagament els caps de setmana (i estiu), però els participants al Trofeu Malniu no hauran de pagar.