Serveis a empreses

Àmbit d’empresa

– Incentius d’empresa. Disseny i organització d’activitats d’incentius per grups d’empresa. Un mecanisme motivador i de reforç pels participants mitjançant la participació en noves experiències i nous reptes compartits amb els companys al medi natural. Les activitats que es proposen al medi natural són lúdiques i formatives, variades i segures i impliquen exercir un paper actiu i amb preses de decisions per part del participant.

– Conferències motivacionals sobre la nostra experiència en diferents aventures com son una victòria al Marató des Sables o la Copa del Món de Raids d’Aventura. Experiències que transmeten valors d’esforç, superació, treball en equip, motivació, èxit i fracàs, perseverança, solidaritat, tots ells principis que poden ser aplicats en un entorn no només esportiu, també empresarial. Conferències com a actes puntuals o bé integrades com a complement dins un programa d’incentiu d’empresa o integrat en l’intervenció de consultors d’empresa.