Serveis a col.lectius

Àmbit educatiu

- Jornades d’iniciació a les curses d’orientació a les escoles
- Iniciació a les curses d’orientació dins el programa curricular de primària i secundaria.
- Activitats extraescolars d’orientació
- Xerrades destinades a la formació dels joves basades en la nostra experiència en diferents aventures com son una victòria al Marató des Sables o la Copa del Món de Raids d’Aventura. Experiències que transmeten valors d’esforç, superació, èxit i fracàs, perseverança, solidaritat, tots ells principis que poden ser aplicats en un entorn no només esportiu, també acadèmic.

Àmbit d’oci i recreació

- Organització d’esdeveniments esportius al medi natural: curses d’orientació, raids d’aventura, curses de muntanya
- Disseny de recorreguts i elaboració de llibres de ruta travesses, curses de muntanya i raids d’aventura
- Cursos i tallers d’orientació a la muntanya
- Cursos de GPS- Cursos d’iniciació i perfeccionament a les curses d’orientació
- Camps d’entrenament i stages d’orientació
- Camps d’entrenament i stages de curses de muntanya
- Entrenaments guiats individualitzats i per a grups
- Guiatge en rutes per muntanya (Cavalls del Vent, Carros de Foc, Porta del Cel, Estanys Amagats, Els Bastions i altres recorreguts no comercials)
- Xerrades i presentacions tècniques: curses d’orientació, els mapes, raids d’aventura.
- Conferències sobre la nostra experiència en diferents aventures com son una victòria al Marató des Sables o la Copa del Món de Raids d’Aventura. Experiències que transmeten valors d’esforç, superació, treball en equip, motivació, èxit i fracàs, perseverança, solidaritat, tots ells principis que poden ser aplicats en un entorn no només esportiu, també empresarial.