Reglament

El Raid d’aventura és una prova que combina diferents disciplines esportives en el medi natural en el qual els participants han de desplaçar-se a peu o amb bicicleta (depenent de la secció). L’objectiu és aconseguir la màxima puntuació en el temps establert per l’organització passant pels controls i realitzant les proves especials.

1. DISCIPLINES

1.1. El Raid Travertí està format per un seguit de seccions en què hi haurà diferents disciplines esportives: cursa a peu, BTT, orientació, cordes, patins, tir amb arc i proves especials d’habilitat (entre aquestes proves hi pot haver proves d’agilitat, de destresa i de coneixements del territori, entre d’altres)

1.2. En les diferents edicions, les disciplines esmentades poden aparèixer en l’ordre que consideri l’organització i també afegir-ne alguna de nova o excloure’n alguna.

2. PARTICIPANTS i CATEGORIES

2.1. Els equips estaran formats per dos o tres components, llevat dels de la categoria Familiar, que poden ser de dos, tres, quatre o cinc.

2.2. Els components de cada equip hauran de fer tot el raid sempre junts.

2.3. El Raid Travertí tindrà tres categories en funció del nivell tècnic i físic dels participants:

2.3.1. Èlit. Aquesta categoria és la que reclama més ganes i una mica de tècnica per afrontar les diferents proves. De les tres categories és la que tindrà més durada.

2.3.2. Aventura. Aquesta és una categoria oberta per a tothom que tingui ganes d’introduir-se en el món dels raids. No cal cap tipus de tècnica específica per participar en aquesta categoria.

2.3.3. Familiar. Categoria perquè hi puguin participar pares i nens, grups de joves i no tan joves. Assequible i divertida. Només caldrà un SportIdent per equip.

2.4. Els equips amb un o més components femenins rebran una bonificació d’un 10% de la seva puntuació final, per dona participant.

3. EL MAPA

3.1. A cada equip se li entregarà un mapa, en funció de la categoria, i on hi haurà indicats tant els controls com els canvis de seccions i proves especials.

3.2. Es tracta d’un mapa específic, de lectura simplificada i d’escala que pot oscil·lar entre 1:10000 i 1:25000.

3.3. Independentment del mapa genèric, en alguna de les seccions hi pot haver un mapa concret per a aquella secció.

4. SECCIONS i CONTROLS

4.1. Les diferents seccions del raid s’han de fer en l’ordre que indica el raid-book, tret que l’organització digui el contrari durant la prova. Tot i això no és obligatori fer-les totes, de manera que formarà part de l’estratègia de cada equip decidir si fa una secció o no.

4.2. En les seccions en què hi hagi controls, aquests poden tenir una puntuació diferent, segons la dificultat física i tècnica.

4.3. Cada equip té un marge de temps, definit per l’organització, per marcar cada control. En el cas que entre el marcatge d’un component i l’altre de l’equip se superi aquest temps, l’organització no donarà com a bo el control.

5. PUNTUACIÓ

5.1. Cada secció tindrà una puntuació que definirà l’organització, depenent del nivell de dificultat.

5.2. En seccions en què hi hagi proves especials, per aconseguir els punts caldrà superar cadascuna de les proves sota uns mínims establerts per l’organització.

5.3. El guanyador de cada categoria serà l’equip que aconsegueixi més punts.

5.4. En cas d’empat a punts, l’equip que hagi completat el raid en menys temps quedarà per davant de l’altre.

6. LA CURSA

6.1. En recollir el dorsal, s’entregarà a cada equip el raid-book, on apareixeran les especificacions, seccions, disciplines, distàncies, horaris, puntuació i tot el que calgui per poder completar el raid.

6.2. El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació i ubicació, es lliurarà als participants abans de la sortida, moment a partir del qual els equips podran definir la seva estratègia.

6.3. Els participants han de respectar les propietats públiques i privades.

6.4. Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport no permès per l’organització.

6.5. El cronometratge es farà amb el sistema SportIdent. S’ha de portar una targeta SportIdent per persona, excepete en categoria familiar que serà suficient una per equip. Cada targeta anirà fixada al canell del corredor amb un sistema irrompible (braçalet) cedit per l’organització. Per obtenir la puntuació, tots els membres de l’equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a totes les bases de control.

6.6. El corredor és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i/o visual de la base.

6.7. Aquells participants que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificats.

6.8. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l’organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per la seguretat dels participants.

6.9.  Els equips no podran rebre ajuda externa, ni de la resta d’equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.

6.10. Tots els participants han de complir estrictament les regles establertes per l’organització, tant pel que fa a la prova esportiva com sobre protecció del medi ambient i qualsevol altra instrucció relacionada.

6.11. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les carreteres i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Els participants no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, carreteres o límits.

6.12. Totes les carreteres, punts d’encreuament i zones de pas obligatoris estaran marcades clarament al mapa.

6.13. Hi haurà avituallaments degudament senyalitzats al mapa.

7.  MATERIAL OBLIGATORI

7.1. El material indicat en aquest punt és obligatori per als participants en les categories Èlit i Aventura. Els participants de la categoria Familiar no tenen obligatorietat de portar el material (tret que es digui el contrari, cosa que s’anunciarà amb temps), però és més que recomanable.

7.2. Material per participant

 • Motxilla
 • Manta de supervivència
 • Jaqueta impermeable
 • Bidó o bossa d’aigua (mínim 1 litre)
 • Menjar
 • Casc
 • Bicicleta
 • Frontal
 • Arnés, descensor, 2 mosquetons de seguretat i vaga d’ancoratge (només categoria Èlit)

7.3. Material per equip

 • Farmaciola
 • Xiulet
 • Brúixola
 • Recanvis BTT i multieines
 • Mòbil amb bateria carregada

8. MATERIAL CEDIT PER L’ORGANITZACIÓ

 • Mapa recorregut i mapes específics
 • Raid-book
 • Material específic necessari per a les proves especials

9. MATERIAL PROHIBIT

 • GPS que no pugui portar mapes de fons

10. RECLAMACIONS

10.1. El jurat tècnic, que haurà de decidir sobre les reclamacions, estarà format per persones de l’organització.

10.2. Les funcions del jurat tècnic són resoldre qualsevol dubte, reclamació o inconvenient que pugui sorgir durant la carrera.

10.3. El jurat tècnic tindrà la potestat d’anul·lar una o més categories si s’aprecia irregularitats que desvirtuen clarament la competició. Actuarà sempre sota la reclamació d’algun participant. El jurat tècnic també pot actuar d’ofici.

11. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

11.1. Disgregació d’un equip, és a dir, els equips sempre han de mantenir-se tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta dels components de l’equip, especialment en marcar el control.

11.2. Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.

11.3. No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.

11.4. Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d’equips, o els membres de l’organització.

11.5.  Accedir, seguir o creuar una zona prohibida marcada al mapa.

11.6.  Qualsevol participant que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d’una regla serà desqualificat.

12. PENALITZACIONS

Seran penalitzades les següents accions:

12.1. No portar algun element del material obligatori.

12.2. Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la prova.

12.3. Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre, podòmetre (ajudes diferents al mapa i la brúixola).

12.4. Passar-se del temps màxim donat per l’organització.

Fins passat 04:59 del temps màxim – 5 punts
de 05:00-09:59 – 10 punts
de 10:00-14:59 – 20 punts
de 15:00-19:59 – 30 punts
de 20:00-24:59 – 40 punts
de 25:00-29:59 – 50 punts
més de 30:00 – desqualificació.

12.5. El road-book pot especificar penalitzacions que no apareixen en aquest reglament.

13. JOC NET

13.1. Totes les persones que participin en aquesta prova s’han de comportar amb esportivitat i honestedat. Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Els participants hauran de mostrar respecte cap a la resta de competidors, cap a les persones representants de l’organització, cap al personal dels mitjans de comunicació, cap al públic i cap als habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, els participants hauran de ser tan silenciosos com sigui possible.

13.2. Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre assistència d’altres competidors o proporcionar assistència a altres persones durant la competició. Ajudar als participants lesionats és obligatori per a tothom.

13.3. El dopatge està prohibit. La normativa Antidopatge del CSE s’han de tenir en consideració.

13.4.  Qualsevol participant que es vulgui retirar ho ha de comunicar immediatament a la zona d’arribada i descarregar la seva targeta de control. Aquesta persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar altres competidors.

13.5. L’organització pot invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la competició resulti antiesportiva o perillosa pels participants.