Informació general

ROGAINE

El Rogaine és una modalitat esportiva de les curses d’orientació en la qual els participants en equip han de desplaçar-se a peu, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en ordre lliure. És per tant una prova d’estratègia, orientació, resistència física i treball en equip.

LA CURSA

Els equips tenen un temps màxim d’hores establert per la organització. El mapa, que conté tots els controls i la seva puntuació dibuixada, es lliura als participants uns minuts abans de la sortida. El cronometratge es realitza amb el sistema SportIdent.

ELS CONTROLS

No hi ha recorreguts prefixats, cada equip decideix l’ordre de pas pels controls, cada un d’ells amb puntuacions des dels 3 als 9 punts, depenent de la dificultat física o tècnica. Els participants han de passar per aquests punts seguint la ruta que ells mateixos triin. Cada control es marca sobre el terreny amb una fita d’orientació, que consisteix en una tela de tres requadres i forma triangular de 30 x 30 cm.

DESCRIPCIÓ DE CONTROLS

El full de descripció de controls o simbologia és la descripció exacte d’on està emplaçat el control, amb detalls de com és el element del terreny al qual s’ha col·locat la fita.
El full de descripció de controls de cada rogaine es publicará a la web una setmana abans de la realització de la prova. Aquesta també es donarà el mateix dia de la cursa, ja sigui impresa al mapa o en un full a part.
A continuació us podeu descarregar dos imatges que us ajudaran a interpretar la descripció de controls: