Inscripcions

Terminis i quotes

1. Inscripció amb descompte fins al 15 de maig: 20 € per persona
2. A partir del 16 de maig: 25 € per persona
Els drets d’inscripció cal fer-los efectius en el compte corrent indicat en el formulari d’inscripció.

 targeta SportIdent

El cronometratge de la cursa es farà amb el sistema Sportident.
El marcatge Sportident de la totalitat de les 40 balises de la cursa només es pot fer amb una pinça model Si-6 o una Si-9, si teniu una de les altres (Si-5 o Si-8), heu de saber que no podreu gravar totes les fites, ja que s’omplirà abans.
Qui no tingui targeta SI, la podrà llogar en el moment de inscriure a un preu de 3 € (i deixar una fiança de 45 € al recollir-la el dia de la prova).

 llicència

Per participar cal tenir una llicència anual (assegurança d’accidents) apta per la competició d’orientació en muntanya. És vàlida la llicència FEDO. Els corredors que no tinguin llicència federativa es podran treure una llicència temporal d’un dia amb un cost de 3 €.
El cost de llogar les pinces SI i de la llicència temporal s’ha de fer efectiu juntament amb les inscripcions.

inscripció

Per a realitzar la inscripció cal omplir el formulari d’inscripció i seguir les instruccions que es detallen en el full. Cal omplir un sol formulari per equip.

Formulari d’inscripció (+)