Reglament

El raid d’orientació és una disciplina dins de les curses d’orientació, en què els participants han de desplaçar-se a peu, amb un mínim de material de subsistència obligatori, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació durant dos dies, passant pels controls amb un temps màxim i en ordre lliure.

 1. Participants

1.1 Els equips estaran formats per dos o tres participants
1.2 Categories

 • HO – Homes Open.
 • DO – Dones Open.
 • XO – Mixtes Open.
 • HV – Homes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • DV – Dones Veteranes, de 40 a 54 anys, totes.
 • XV – Mixtes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • HSV – Homes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • DSV – Dones Súper Veteranes, 55 anys o més, totes.
 • XSV – Mixtes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • JJ – Joves de 19 anys o menys, tots.
 • JO – Joves i Sénior, un component de l’equip ha de tenir menys de 18 anys.

1.3 L’edat dels equips júniors, veterans o superveterans ha de ser el dia de la competició
1.4 Els participants menors de 16 anys han de formar part d’equips amb un component de més de 18 anys
1.5 Els equips júniors, veterans i superveterans competeixen també a la categoria absoluta. Els podis no són acumulatius. Un equip que pugi al podi en categoria absoluta no podrà pujar al de la seva categoria natural
1.6 Les categories amb menys de 5 equips quedaran anul·lades i s’inclouran en la immediatament superior.

 1. El mapa

2.1 El mapa és el mateix per a totes les categories
2.2 Hi haurà un mapa per al primer dia i un mapa per al segon dia
2.3 El mapa és un mapa de rogaines, que s’imprimirà a escala 1:20000

 1. Els controls

3.1 No hi ha recorreguts establerts. Cada equip decideix l’ordre i la quantitat de controls per on passarà
3.2 Els controls només es col·locaran en punts del terreny que estan representats al mapa.
3.3 Hi haurà entre 30 i 40 controls
3.4 Els controls tenen diferents puntuacions (entre 3 i 9 punts), segons la dificultat tècnica i física.
3.5 La puntuació està indicada amb el primer dígit de la numeració del control.
3.6 Arribar més tard de l’hora prevista té una penalització, en funció del temps del retard.
3.7 La penalització pel retard sobre l’horari de tancament és:
Cada minut – 1 punt menys
3.8 A partir de 30 minuts de retard l’equip queda desqualificat
3.9 Les descripcions de control estaran presentades en forma de símbols, d’acord amb les descripcions dels controls de la IOF

 

 1. La cursa

4.1 El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació dibuixada, es lliurarà als participants entre 30 i 15 minuts abans de la sortida, i únicament dins del parc tancat.
4.2 Els participants han de respectar les propietats públiques i privades. Està prohibit fumar durant la cursa.
4.3 Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport.
4.4 Tots els membres de l’equip han de mantenir agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.
4.5 El cronometratge es farà amb el sistema SportIdent. S’ha de portar una targeta SportIdent per persona. Cada targeta anirà fixada al canell del corredor amb un sistema irrompible (pulsera) cedida per l’organització. Per obtenir la puntuació, tots els membres de l’equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a totes les bases de control.
4.6 El corredor és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquells participants que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.
4.7 En cas d’empat a punts, guanya l’equip amb menys temps.
4.8 El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l’organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per la seguretat dels participants.
4.9 Els equips no podran rebre ajuda externa, ni de la resta d’equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.
4.10 Material obligatori per al raid:

Per participant:

 • Sac de dormir
 • Jaqueta impermeable
 • Samarreta tèrmica de recanvi
 • Malles de recanvi
 • Bidó o bossa d’aigua
 • Menjar i provisions
 • Brúixola
 • Frontal amb bateries de recanvi

Per equip:

 • Tenda de campanya
 • Farmaciola (analgèsic, esparadrap, bena, gasa estèril, desinfectant i antiinflamatori)
 • Fogonet
 • Telèfon mòbil

4.11 Material Recomanat:

Retolador permanent i/o subratllador

4.12 Tots els participants han de complir estrictament les regles establertes per l’organització sobre protecció del medi ambient i qualsevol altra instrucció relacionada.
4.13 Les zones situades fora dels límits o perilloses, les carreteres i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores. Els participants no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, carreteres o límits.
4.14 Totes les carreteres, punts d’encreuament i zones de pas obligatoris estaran marcades clarament al mapa i el terreny. Els participants han de seguir la distància completa de qualsevol secció marcada del seu recorregut.
4.15 Hi haurà avituallaments naturals (fonts) degudament senyalitzats al mapa.

 

 1. Reclamacions

5.1 Es constituirà un jurat tècnic, format per tres membres majors d’edat. Tots ells hauran de pertànyer a clubs diferents. Les decisions del jurat tècnic es prendran per majoria simple.
5.2 Les funcions del jurat tècnic són resoldre qualsevol dubte, reclamació o inconvenient que pugui sorgir durant la carrera.
5.3 El jurat tècnic tindrà la potestat d’anul·lar una o més categories si s’aprecia irregularitats que desvirtuen clarament la competició. Actuarà sempre sota la reclamació d’algun participant o organitzador. El jurat tècnic també pot actuar d’ofici.
5.4 Només els participants o organitzadors poden presentar reclamacions.
5.5 Si la reclamació afecta a algun dels participants que formen part del jurat, es designarà un altre participant com a substitut.
5.6 Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la primerament per escrit al jurat tècnic i abans de la proclamació dels guanyadors.

5.7 L’organització complirà les decisions del jurat, com readmetre un participant que ha estat desqualificat per l’organització, desqualificar un participant acceptat per l’organització, anul·lar els resultats d’una categoria prèviament aprovats per l’organització o aprovar uns resultats que l’organització havia declarat invàlids.

 

 1. Motius de desqualificació

6.1 Disgregació d’un equip, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l’equip, especialment en marcar el control.
6.2 Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.
6.3 No portar algun element del material obligatori.
6.4 Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la prova.
6.5 No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.
6.6 Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d’equips, o els membres de l’organització.
6.7 Doblegar, tallar o manipular el dorsal.
6.8 Accedir, seguir o creuar una zona prohibida marcada al mapa.

 

 1. Joc net

7.1 Totes les persones que participin en aquesta prova s’han de comportar amb esportivitat i honestedat. Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Els participants hauran de mostrar respecte cap a la resta de competidors, cap a les persones representants de l’organització, cap al personal dels mitjans de comunicació, cap al públic i cap als habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, els participants hauran de ser tan silenciosos com sigui possible.
7.2 Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre assistència d’altres competidors o proporcionar assistència a altres persones durant la competició. Ajudar als participants lesionats és obligatori per a tothom.
7.3 El dopatge està prohibit. La normativa Antidopatge de la SGE s’ha de tenir en consideració.
7.4 Totes les persones representants de l’organització i d’altres organismes mantindran en secret la zona i el terreny de competició abans de la seva publicació oficial. També es mantindrà en secret qualsevol informació sobre els controls.
7.5 Excepte per autorització expressa de l’organització, està totalment prohibit qualsevol intent de visitar el terreny de competició o d’entrenar-hi des de la publicació d’aquest Reglament fins a la disputa de la prova.
7.6 El comitè de competició o l’organització podran excloure de la competició qualsevol persona que estigui tan familiaritzada amb el terreny o el mapa que aquest fet li suposi un avantatge sobre la resta de competidors.
7.7 Un cop hagin creuat la línia d’arribada, els participants no podran tornar a entrar al terreny de competició sense l’autorització de l’organització.
7.8 Qualsevol participant que es vulgui retirar ho ha de comunicar immediatament a la zona d’arribada, lliurar el seu mapa i descarregar la seva targeta de control. Aquesta persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar a altres competidors.
7.9 Qualsevol participant que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d’una regla serà desqualificat.
7.10 L’organització pot invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la competició resulti antiesportiva o perillosa pels participants.