Informació tècnica

Data: 27 i 28 de juny de 2020
Lloc: Serra del Catllaràs
Sortida i arribada: Sant Julià de Cerdanyola (Alt Berguedà)

Modalitats:

 • Rogaine del Catllaràs 3h
 • Rogaine del Catllaràs 6 h – Copa Catalana 2020 (FCOC)
 • Raid de Rebost d’orientació

RAID DE REBOST

Durada: primer dia, de 12:00 h a 18:00 hores
Segon dia, de 7:00 h a 13:00 hores
Participació: equips de dos o tres participants
Categories:

 • HO – Homes Open.
 • DO – Dones Open.
 • XO – Mixtes Open.
 • HV – Homes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • DV – Dones Veteranes, de 40 a 54 anys, totes.
 • XV – Mixtes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • HSV – Homes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • DSV – Dones Súper Veteranes, 55 anys o més, totes.
 • XSV – Mixtes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • JJ – Joves de 19 anys o menys, tots.
 • JO – Joves i Sénior, un component de l’equip ha de tenir menys de 18 anys.

Per als equips júniors, veterans i superveterans, l’edat esmentada fa referència al dia de la competició.
Els equips júniors, veterans i superveterans competeixen també en la corresponent categoria absoluta. Però els premis no són acumulatius, és a dir que si una ocupa el podi en categoria absoluta no pujarà al podi en la seva categoria.
Els participants menors de 16 anys han de participar en un equip en què hi hagi com a mínim un component de més de 18 anys.
Les categories amb menys de 5 equips quedaran anul·lades i s’inclouran en la immediatament superior.
Controls: 40 fites cada dia
Descripció de controls (properament)

ROGAINE DEl catllaràs 6 HORES – Copa catalana 2020 (FCOC)

Data: 27 de juny de 2020
Lloc: Serra del Catllaràs
Sortida i arribada: Sant Julià de Cerdanyola (Alt Berguedà)

Durada: de 10:00 h a 16:00 hores
Participació: equips de dos, tres, quatre o cinc participants
Categories:

 • HO – Homes Open.
 • DO – Dones Open.
 • XO – Mixtes Open.
 • HV – Homes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • DV – Dones Veteranes, de 40 a 54 anys, totes.
 • XV – Mixtes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • HSV – Homes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • DSV – Dones Súper Veteranes, 55 anys o més, totes.
 • XSV – Mixtes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • JJ – Joves de 19 anys o menys, tots.
 • JO – Joves i Sénior, un component de l’equip ha de tenir menys de 18 anys.

Per als equips júniors, veterans i superveterans, l’edat esmentada fa referència al dia de la competició.
Els equips júniors, veterans i superveterans competeixen també en la corresponent categoria absoluta. Però els premis no són acumulatius, és a dir que si un ocupa el podi en categoria absoluta no pujarà al podi en la seva categoria.
Els participants menors de 16 anys han de participar en un equip en què hi hagi com a mínim un component de més de 18 anys.
Les categories amb menys de 5 equips quedaran anul·lades i s’inclouran en la immediatament superior.
Controls: 40 fites
Descripció de controls (properament)

ROGAINE DEl catllaràs 3 HORES

Data: 27 de juny de 2020
Lloc: Serra del Catllaràs
Sortida i arribada: Sant Julià de Cerdanyola (Alt Berguedà)

Durada: de 10:00 h a 13:00 hores
Participació: individual o per equips de dos, tres, quatre o cinc components.
Categories: és un roganie popular, que només tindrà categoria masculina i femenina individual i, per equips, femenina, masculina i mixta.
Controls: 25 fites
Descripció de controls (properament)