Informació general

Els raids d’orientació, també anomenats maratons d’orientació, són una disciplina esportiva dins de les curses d’orientació que consisteix a sortir d’un punt, amb tot un seguit de material que ens permeti la subsistència durant els dos dies de la prova, i arribar a un punt desconegut prèviament, on es passarà la nit. L’endemà es reprèn la cursa amb arribada al punt des d’on es va sortir el dia abans.

Aquestes curses es feien amb diferents categories i amb circuits lineals. Una altra de les característiques que tenien els raids d’orientació és que les fites les havien de dibuixar els mateixos corredors en cursa. Això es feia a través de les coordenades que proporcionava l’organització i amb l’ajuda d’una plantilla per situar els controls dins dels diferents quadrants en què es dividia el mapa. No obstant, aquesta edició del Raid de Rebost es farà amb el sistema de rogaine, és a dir que els controls es podran fer en ordre lliure i cadascú farà els controls que pugui, sense que sigui imprescindible fer-los tots.

Els equips han de ser de dues o tres persones.