Material

Els participants del Rogaine Barcelona (6h) han de portar un mínim de material obligatori, els participants del Rogaine Popular (3h) no tenen l’obligatorietat de dur-lo però és recomanat.

Material Obligatori

– Per participant:
• Motxilla
• Jaqueta impermeable o tallavents
• Manta d’emergència
• Mapa entregat per l’organització
• Targeta SportIdent (es pot llogar al formalitzar la inscripció)
• Xiulet
• Bidó o bossa d’aigua amb un mínim de 500 ml
• Menjar i provisions d’emergència
• Brúixola
– Per equip:
• Farmaciola de socors
• Mobil amb bateria carregada

Material Recomanat

• Retolador permanent i/o subratllador

Material Prohibit

• GPS
• Altímetre
• Podòmetre