Programa

8:30 Obertura de les inscripcions
09:20 Accés al parc tancat(6h)
09:30 Brieing(6h)
09:40 Obertura de mapes(6h)
10:00 Sortida (6h)
10:20 Accés al parc tancat (3h)
10:30 Briefing (3h)
10:40 Obertura de mapes (3h)
11:00 Sortida (3h)
14:00 Arribada (3h)
14:30 Tancament de meta (3h)
16:00 Arribada (6h)
16:15 Àpat (6h)
16:30 Tancament de meta (6h)
17:00 Lliurament de premis (6h)