Programa

Dissabte 26

7:30 Obertura de les inscripcions
08:20 Accés al parc tancat (6h)
08:30 Briefing (6h)
08:40 Lliurament de mapes (6h)
09:00 Sortida (6h)
09:20 Accés al parc tancat (3h)
09:30 Briefing (3h)
09:40 Lliurament de mapes (3h)
10:00 Sortida (3h)
13:00 Arribada (3h)
13:30 Tancament de meta (3h)
15:00 Arribada (6h)
15:15 Àpat (6h)
15:30 Tancament de meta (6h)
16:00 Lliurament de premis (6h)