Exercici confinament-o de memòria

Es tracta de fer un exercici de memòria, on caldrà memoritzar el màxim d’elements que hi ha dins de cada un dels cercles d’un recorregut predeterminat en un mapa.

MATERIAL NECESSARI

  • Mapa amb un recorregut ( el podem tenir imprès o en format digital al mòbil, pantalla PC, tablet, etc)
    • Aquí podeu descarregar un mapa que us proposem, però pot funcionar amb qualsevol mapa.
    • Pels mes petits podeu agafar un mapa sprint, o amb poques corbes de nivell i pocs elements dibuixats.
  • Full per dibuixar/ full de respostes.
    • Us podeu imprimir aquest full de respostes o fer-lo vosaltres amb un full en blanc. Només cal dibuixar tants cercles com fites tingui el recorregut del mapa que fareu servir.
  • Bolígraf
  • Cronòmetre o algú que ens calculi el temps.

FUNCIONAMENT

1- Establir un recorregut per dins de casa, el més llarg possible.

2- A un extrem del recorregut establert, hi tindrem el mapa amb el recorregut dibuixat (imprès, o a la pantalla d’un ordenador o tablet) i un crono

3 – A l’altre extrem del recorregut hi posarem el full de respostes.

4 – Comencem al davant del mapa, tenim 30″ per memoritzar el màxim d’informació del que hi ha dins del cercle de la fita 1.

5- Exhaurit el temps, anirem a l’altre extrem del recorregut preestablert, podem anar corrent.

6 – Un cop davant del full de respostes, tenim 30″ per dibuixar tot el que hem memoritzat, de nou necessitarem un crono o algú que ens controli el temps.

7 – Tornem al punt d’inici del recorregut, i repetim l’exercici amb la fita 2.

Un cop completades totes les fites, podreu comprovar el vostre estat de memòria comparant els dos fulls!