Entrenament MTBO: lectura de mapa, memorització, gestió cruïlles

Teniu ganes de tocar mapa i no teniu cap terreny a prop amb mapa específic de MTBO?

Amb aquest post us volem fer una proposta d’entrenament per a MTBO sense necessitat de tenir un mapa específic per fer-ho, i sense necessitat de tenir una gran extensió de terreny per entrenar.

Objectiu: treball de lectura de mapa, gestió de cruïlles, elecció recorregut, memorització i anticipació

Material: 4 cons o similar (per marcar les cruïlles) i 8 fites o similar (es pot fer una simulació sense fites o fer-ho amb base SportIdent/pinça). Mapa amb el traçat dibuixat (s’adjunta més avall).

Espai/localització: esplanada amb les mesures aproximades d’un camp de futbol o superiors on es pugui traçar el recorregut que s’adjunta al croquis.

Descripció exercici:  Ens situem sobre el triangle. Amb el mapa, que s’adjunta a continuació i que haurem imprès, al portamapes. Cada cruïlla del mapa, correspondrá a una cruïlla sobre el recorregut marcat al terreny.

Es tracta de fer el traçat lineal dibuixat al mapa, 20 fites i finish. De fita a fita hem de gestionar les cruïlles que ens porten a la fita, i triar si seguim recte, girem esquerra o dreta. Quan arribem al tram de la fita, podem marcar a la fita que correspongui en cada cas.

Recordeu que cal orientar el mapa a cada canvi de sentit del mapa. 

Exemple: del triangle a la 1.

 • Primera cruïlla
  • Mapa: Sortim del triangle i arribem a la primera cruïlla, girem a l’esquerra
  • Terreny: Sortim del triangle, arribem a cruïlla A, girem a l’esquerra cap a C.
 • Segona cruïlla
  • Mapa: arribem a la segona cruïlla, cal girar a la dreta
  • Terreny: som a la cruïlla C, girem a la dreta cap a A
 • Tercera cruïlla
  • Mapa: arribem a la tercera cruïlla, ara cal seguir recte
  • Terreny: som a la cruïlla A, seguim recte cap a B
 • Quarta cruïlla
  • Mapa: arribem a la quarta cruïlla, cal seguir a l’esquerra i arribarem a la fita 1
  • Terreny: som a la cruïlla B, girem a esquerra i marquem la fita que trobem, la 31, que serà la que correspon a la fita 1 del mapa