Cartografiant els camins d’un mapa de MTBO

Sabeu quina diferència hi ha entre el traç continuo i el discontinu? I que significa el traç puntejat? I perquè n’hi ha de més amples i més estrets? 

La xarxa de camins d’un mapa de MTBO és fonamental pel participant d’una prova d’aquesta modalitat d’orientació. Per aquest motiu és molt important saber interpretar com dibuixa el cartògraf els diferents tipus de camins que trobarem sobre el terreny.

A continuació us hem preparat una taula resum on aclarim cada un dels diferents símbols que s’utilitzen per representar la xarxa de camins en un mapa de MTBO, el seu significat i les seves caractarístiques:

També un poseu descarregar la normativa internacional aquí:

International Specification for MTB Orienteering Maps (+)