II Raid Virtual Confinament-o (etapa 1)

Us deixem amb el II Raid virtual confi-O

Un exercici per practicar la col.locació de fites en un Raid d’Orientació.


Raids d’orientació: fites i coordenades, el funcionament

Com tots sabeu als raids es donen les descripcions de control, no només amb l’element on trobarem la fita, també amb les coordenades on es troba sobre el mapa.

Un exemple:

NUM FITA CODI X Y DESCRIPCIÓ
1 31 A 250 3 500 Cruïlla de camins
2 78 B700 4 150 Tallat, a l’exrem N

I s’han de col.locar al mapa segons el croquis següent:


En aquest exercici heu de trobar les fites de la primera etapa del II Raid Virtual Confi-O sobre un mapa que us adjuntem, haureu de respondre en un formulari on es troba cada una de les fites.

Un cop entreu al formulari us aniran sortint les fites amb les seves coordenades. Vosaltres haureu de localitzar-les sobre el mapa del Raid i respondre quina resposta és correcte de les 4 opcions de descripcions de control que us donem.

Exemple: FITA 1, està al quadrant A1, i hi teniu les seves coordenades anotades; després de situar-les al mapa, heu de seleccionar al formulari entre les respostes que us donem a quin element es troba.

FITA 1 – Coordenades A(698)-1(437)

  • forat
  • carbonera
  • arbre singular
  • talús

Us podeu imprimir el mapa (respecteu l’escala), o bé obriu-lo  a la pantalla de l’ordinador. Us recomanem fer un zoom del mapa fins que els quadrants facin 10 cm, així amb un regle podreu anar buscant les fites sobre la pantalla.

 

Registrarem el teu temps i el número de fites correctes.

publicarem el resultats de tots els que participeu

Estàs preparat?

1.Descarrega el mapa: 2on Raid Virtual Confi-O (etapa 1)

2. Clica aquí per començar 

Resultats